fer-se membre

Vols ser Membre d’AFRICAT?


Es consideraran membres d’AFRICAT les persones físiques o entitats que es comprometin en els projectes que l’Associació dugui a terme. 

Els membres d’AFRICAT seran convocats a les Assemblees Ordinàries i Extraordinàries, amb dret a veu i vot, d’acord amb els Estatuts de l’Associació.


Formulari d’alta com a MEMBRE D'AFRICAT:

Quota anual: 30 € 40 € 50 € 60 € Altres
(Assenyaleu amb una x la quantitat que voleu aportar anualment)

Nom i cognoms
Adreça (Carrer, Av., Plaça)
Població
Província
Codi postal
Estat
Telèfon
Correu electrònic
   
Domiciliació bancària:  
Nom de Banc o Caixa
Adreça del Banc o Caixa
Número de compte
Data
Signatura

Imprimiu i envieu, si us plau, el formulari per correu o Fax a:

AFRICAT
c/València, 435, 1r.1a,
08013 BARCELONA (Catalunya - Espanya)

FAX : +34 93 246 36 03

Si voleu enviar un missatge: info@africat-assoc.org


AFRICAT, Associació Africana i Catalana de Cooperació

4.11.2014 -15.12.2014


Cicle de conferències: 

Mons femenins, religions 

i creences: 

les dones parlen. 


Diàlegs per a noves 

relacions de gènere 

des de l'àmbit espiritual.

Descarregar programa en pdf